1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 3. Ücretsiz onarım.
 4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 5. Firmamız tarafından verilen GARANTİ, söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
  • Cihaz kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından, kazadan, meydana gelen hasar ve arızalar.
  • Sıvı Teması
  • Ürünü satın aldığı andaki sistem özelliklerinin değiştirilmesi(yazılım ve donanım)
  • Voltaj uyumsuzluğu, hatalı elektrik donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hata ve arızalar.
  • Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
 6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.
 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.